Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer, hvoraf de 3 afgår på ulige og de 2 på lige årstal.
Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Både bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan genvælges.
Den lokalhistoriske arkivar på Holbæk Arkiverne/Jyderup deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret.
Bestyrelsessuppleanterne kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.


Bestyrelse i 2017

Formand: Ulla Hasfeldt.

Næstformand: Anders Hjorth-Jørgensen.

Kasserer: Morten Jensen.

Sekretær: Anders Hjorth-Jørgensen.

Medlem: Gert Mortensen.

Medlem: Jørgen Hasfeldt

Suppleant: Knud Brink

Suppleant: Ruth Holst.

Revisorer:
Kaj Petersen og Steen Klink.

Arkivleder:
Inge-Lis Madsen.
mail: ilm@holb.dk
Tlf.72 36 36 43.
Mandag 14-17

Web Master: Knud Seifert.