Her ses indkørslen til Stigs-Bjergby sydfra ad Nykøbingvej. I Kong Valdemars Jordebog fra 1230 omtales Stigs-Bjergby som købstad, nu må den vel betragtes som landsby. Byen er vokset op omkring Bjergbygård, som har haft mange skiftende ejere, bl.a. et medlem af kongehuset, så Bjergby har i perioder haft mange fornemme besøg.

Created by Photo2Web Publisher