Til venstre ligger smedien til højre købmandshandelen. I slutningen af 1700-tallet besluttede man, at gårdene, der ellers have ligget i små sluttede landsbysamfund skulle flyttes ud for at rationalisere driften. Dette kaldes "udskiftningen", og det medførte, at landsbysamfundene og tilliggende jorder bliv kortlagt. Bennebo blev udskiftet i 1793. 9 gårde blev liggende i byen, mens 4 flyttede ud på jorder i den østlige del af ejerlauget. "Fælleden" skulle iflg. kort fra 1809 være delt op i 12 parceller, ligesom der angives at ligge hus på hver af disse.

Created by Photo2Web Publisher