Indmuret skab ca 1700, der brugtes til opbevaring af altertųjet (kalk og disk).

Created by Photo2Web Publisher