Altertavle fra 1400'rnes slutning. I midtskabet Korsfæstelsen og seks helgenfigurer:
Katarina, St. Olav og St. Nikolaus til venstre; Barbara, Margrete og en biskop, muligvis St. Søren til højre

I midtskabet ses en fremstilling af Korsfæstelsen flankeret af helgener og helgeninder og i fløjene seks scener af lidelseshistorien.


Created by Photo2Web Publisher