Prædikestolen med samtidig opgang og dør samt himmel
er ifølge signaturen med reliefskårne versaler på et af topstykkerne udført af Lorentz Jørgensen 1647.
Stolen har syv fag med gammeltestamentlige fremstillinger i felterne, som adskilles af apostelhermer.

Created by Photo2Web Publisher