Den gamle stubmølle på et postkort sendt i 1909. Den blev nedrevet i 1918. Den lå ved Ringstedvej 50. Stubmøllen var den første type vindmøller, man havde og dukkede op i 1200-tallet. Før den tid klarede man sig ved hjælp af vandmøller når man skulle male korn. Frydendal (nu Torbenfledt) havde også en vandmølle, der skal være nedlagt omkring 1936. Vandet kom fra den nærliggende sø ca. 500 m. fra, hvor møllen lå. På et kort fra 1668 på Det klg. Bibliotek ses denne vandmølle og på kortet ses også aftegnet ruiner efter en endnu tidligere vandmølle.

Created by Photo2Web Publisher