Denne Mølle lå Ibs Huse 2 i Mørkøv og er her fotograferet mellem 1927-1937. Den blev bygget i 1858 af Møller Ib Nielsen. Møllen blev i hans slægts eje indtil 1918, hvor den blev solgt fra møllegården til Møller Carl Nielsen. Der var også bageri, som blev bortforpagtet i 1918. I 1926 brændte møllen og en by bygget. I 1937 brændte den nye mølle og nu blev der bygget en motormølle. Møllen ophørte i 1962.

Created by Photo2Web Publisher