Vented mølle omkring 1910 på Møllebakken 1. I 1835 byggede møllerdynastiet Bang Jensen en hollandsk mølle, som var i familiens eje til den blev nedlagt i 1940. Ved århundredeskiftet havde Peter Christiansen møllen i forpagtning, og han tjente så mange penge, at han i det små kunne være en slags bank for sine kunder. Efter mølleviksomhedens ophør er møllen faldet mere og mere sammen for til slut at forsvinde helt fra landskabet.

Created by Photo2Web Publisher