Skamstrup Mølle er en Hollandsk Kældermølle, oprideligt opført som kornmølle i 1872, den er bygget på en høj hvor møllens fundament samtidig er en kælder og en gennemkørsel under møllen, så kornsække kunne køres ind og hejst op i møllen til Kværnloftet til forskellig formaling. se hjemmesiden: skamstrupmoll.dk