I Skolestuen er indrettet et lille lokal museum.Rummet er ført tilbage til hvordan det så ud dengang det var en skolestue,
med originale elevpulte, kateter,”lærerens stol”, tavle, kakkelovn, udstoppede dyr, undervisningsplancher, gamle skolebøger, penne og blæk.