Sprængstoffabrikken i Jyderup

billedet er af fabrikkens personale i 1947.