I 1904 etablerede William Richard Jensen, søn af købmand Chr. F. Jensen, som kun 19-årig en cementfabrik på Teglværksvej. Han var en driftig mand, der de følgende år udvidede med maskinsnedkeri og opskæring af træ, samtidig med han drev Søbækgården. Sine ansatte lod han arbejde snart det ene sted, snart det andet. Nogle var organiserede, andre ikke, og det medførte, at han kom ud i en større arbejdskonflikt, der løb fra nov. 1924 til febr. 1926 og nærmest udartede sig til en krig. Konflikten fik økonomiske konsekvenser for virksomheden, der også de følgende år løb ind i problemer. I 1938 nedbrændte Søbækgården, og paradoksalt nok blev det redningen for W. R. Jensen, idet han valgte at sælge både jord og forsikringssum til en anden landmand, som byggede en ny Søbækgård. På billedet ses virksomheden omkr. 1910.