W. R. Jensens Fabrik, Teglværksvej, Jyderup

Arbejdere ved savskæreriet i 1948.