I 1915 produceredes den første FHM motorcykel i Mørkøv. FHM stod for Ferdinand Hansen, Mørkøv - han havde i 1912 overtaget virksomheden efter sin far, Niels Peter Hansen. Faderen var startet som grovsmed på Nykøbingvej 9, men flyttede i år 1900 til Hovedgaden 34 i Mørkøv.

I perioden 1912-1926 lavede Ferdinand Hansen - ved siden af andet smede- og maskinarbejde - omkr. 50 FHM motorcykler, der hurtigt blev en eftertragtet vare. Den fandtes i en 1-cylindret 2,5 HK udgave og en 2-cylindret 5 HK ditto. På et tidspunkt havde virksomheden 10 ansatte. Motorcykel-eventyret stoppede i 1926 som følge af generel konjunkturnedgang og konkurrence fra engelske firmaer. Men firmaet fortsatte, trods op- og nedgangstider, og flyttede i 1956 til Holbækvej 277, hvor det blev drevet videre som autoværksted og servicestation. På billedet ses en FHM-motorcykel foran Hovedgaden 34 .