Da Mørkøv Centralskole (i dag Engskovskolen, afd. Knabstrup) blev opført i 1940, deltog mange i arbejdet. På billedet, der er taget af fotograf Th. Hansen, Mørkøv og formentlig er fra rejsegildet, ses murere, tømrere og arbejdsmænd samt (siddende midt i) arkitekt Knudsen Pedersen, Slagelse. De øvrige jakkeklædte herrer kunne være sognerådsformanden og andre repræsentanter fra kommunen. Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere og arkitekt, når murene står færdige og tagkonstruktionen er rejst. En vigtig dag for håndværkerne, der ser stolte ud over deres byggeri.