Mørkøv Savværk blev grundlagt i 1894 af N. P. Knudsen. I 1908 omdannedes firmaet til et aktieselskab med N. P. Knudsen som direktør, en stilling han beklædte til sin død i 1931. Nogle år forinden var sønnen Niels Bernhardt Knudsen blevet knyttet til Savværket, og ved faderens død, blev han direktør. Oprindelig lå Mørkøv Savværk centralt i byen på Savværksvej, men på et tidspunkt flyttede det ud i industriområdet til Knudsensvej 3. Det var en af byens store arbejdspladser – i 1931 var der ansat ca. 40 mand. Fra start af kom træet direkte fra skoven, hvor det blev skåret op til jernbanesveller, smør- og sildetønder samt siden til fastelavnstønder. I 1956 blev savværket overtaget af Valdemar Andersen, og i 1989 af dennes søn Bent Andersen. Virksomheden lukkede omkr. 2000.