Mange steder på egnen blev der gravet / skåret tørv under og efter 2. verdenskrig, bl.a. i Bjergby Mose. Tørv var en vigtig form for brændsel, der både anvendtes lokalt og solgtes til de store byer. Selv om der nok var sket forbedringer i perioden, var grebe og skovle stadig vigtige arbejdsredskaber, ligesom transportbåndet var til uvurderlig hjælp. Mange lokale – både mænd og kvinder – tjente en ekstraskilling i tørvesæsonen forår og sommer.