De politiske partier har altid stået stærkt i den gamle Tornved Kommune. Gode retskafne mænd og kvinder har gennem tiden repræsenteret partierne i sogneråd og i landspolitik, som regel i fred og fordragelighed.
En enkelt gang gik det dog rent galt! Det var sommeren 1883, hvor Estrups Højreparti og bondepartiet Venstre skulle holde hver sin politiske sammenkomst i Jyderup. Venstrefolkene marcherede fra stationen mod festpladsen i skoven, hvor Højre havde slået et telt op. Da der ikke var tilstrækkelig plads til, at de kunne passere, kom de to grupper i håndgemæng. Ja, faktisk mere end det: de gik de løs på hinanden med stokke og lægter fra stakitter! Højrefolkene havde en politistyrke med fra København, der også blandede sig, så der var rent kaos. Flere blev anholdt (bl.a. en folketingsmand) og ført til arresten i Holbæk, hvor det hele fik et retsligt efterspil.
På billedet ses Jyderup-Holmstrup sogneråd i 1894. Om nogle af mændene på billedet deltog i Jyderup-Slaget, som det blev kaldt, vides ikke. Men dramaet var noget man huskede og talte om på egnen i mange år!