I 1924 stiftedes Jyderup Biblioteksforening, der havde til formål at drive Jyderup Folkebogssamling. I starten lejede man sig ind på Holbækvej 46 hos maskinfabrikant S. Sørensen, men i 1936 fik man lokaler på Kommuneskolen, hvor man havde til huse flere forskellige steder indtil 1974. Den første bestyrelse bestod af 2 lærere, 1 husmand, 1 arbejdsmand, 1 dyrlæge, 1 landmand og 1 bestyrer, så den var bredt funderet. Formålet med foreningen var først og fremmest at skaffe midler til drift af folkebogssamlingen, idet der ikke var kommunale penge indblandet. Flere borgere i byen forærede bøger til biblioteket, og ellers blev driften financieret via kontingenter, dilettantforestillinger og bogudgivelser. I 1967 overtog Jyderup Kommune driften, men Biblioteksforeningen fortsatte med at eksistere nogle år, hvor man stod som arrangør af studiekredse og foredrag. På billedet, der er udateret, ses t.v. bygningen, der rummede folkebiblioteket 1963-1974.