Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening så dagens lys i 1907. Helt fra start af varetog man stationsbyens interesser på bedste vis, ex. blev der i 1908 nedsat et udvalg til at forberede en fuldstændig kloakering af byen, og samme år blev der startet teknisk skole-undervisning i Mørkøv Afholdshotel. I 1910 sørgede man for, at den første elektriske gadebelysning blev sat op, og i 1919 begyndte man at forberede etablering af fortove i byen.
Med tiden begyndte man også at arrangere fællesspisning, andespil, sommerudflugt, asfaltbal, byfester m.v. Helt i tråd med det søsatte man i 1981 Mørkøv Heste- og Kræmmermarked, der lige siden har trukket masser af mennesker til byen en weekend i september. Billedet ovenfor er fra et asfaltbal i 1935.