Skamstrup-Frydendal sognes Sygekasse blev stiftet i 1872. Formålet med foreningen var at sikre medlemmerne hjælp under sygdom i en tid, hvor der ikke fandtes offentlig sygesikring. Man kunne optages i sygekassen, hvis man var ubemidlet arbejder, husmand, håndværker, næringsdrivende, hustru / enke af samme, eller hvis man var tjenestekarl eller –pige. Man skulle bo i et af sognene og være mellem 15 og 40 år gammel for at blive optaget. Desuden skulle der fremlægges lægeattest på god helbredstilstand.
I 1892 kom en lov, der tildelte sygekasser for mindrebemidlede statstilskud. Disse sygekasser fik navnet ”statsanerkendte sygekasser”. Men stadig skulle den lokale bestyrelse sige god for, hvem der kunne optages. Mere velstillede folk sluttede sig sammen i såkaldte fortsættelseskasser, der var sygeforsikringsforeninger uden offentligt tilskud.
Med socialreformen i 1933 blev det en pligt at stå i sygekasse. I den gamle Tornved Kommune har der, udover i Skamstrup-Frydendal, været sygekasser i Mørkøv, Jyderup-Holmstrup og Stigs Bjergby. De ophørte ved lov i 1973.
Efter samme princip blev der oprettet Alders- og Invaliderenteforeninger, hvor man kunne forsikre sig mod alderdom og invaliditet. På billedet ovenfor er der faneindvielse i Buerup-Holmstrup Alderdoms- og Invaliderenteforening ca. 1945. Greven på Kattrup slog det 1. søm i, den lokale sognerådsformand det 2. og foreningens formand det 3. De andre, der står på trappen til Holmstrup Alderdomshjem, er antagelig beboere på hjemmet.