Mørkøv Husholdningsforening blev stiftet i 1926. I nogle år havde der været en kogeskole, som byens fruer og husmødrene på gårdene kunne sende deres tjenestepiger og døtre til. Men fra 1926 overtog den nystiftede husholdningsforening ansvaret for kogeskolen, hvis aktiviteter i starten foregik i Forskolen, siden på Teknisk Skole, da den blev bygget.
Husholdningsforeningens formål var at ”varetage husmoderstandens interesser og bidrage til at fremme økonomi, sparsommelighed og flid i såvel hjemmene som i samfundshusholdningen”. Nøgleordene var oplysning, vejledning og uddannelse, og det gjaldt for såvel husmoderen selv som hendes døtre og tjenestepiger
. I 1960 flyttede foreningen sine aktiviteter til Engvej 9 (billedet), hvor 3 bestyrelsesmedlemmer er ved at gøre lokalet klar til brug. Foreningen blev nedlagt i 2002.