Ved baneoverskæringen på Kalundborgvej i Jyderup lå i mange år et vandtårn. Det var ejet af Statsbanerne og forsynede damptogene, der kørte igennem byen, med vand. Med tiden var der ikke længere brug for tårnet, der stod og forfaldt. Derfor blev det sprængt væk og fjernet omkring 1973-74.
I dag er der skov, hvor vandtårnet stod, og næppe spor tilbage af bygningen, der i næsten 100 år stod som et vartegn ved byens nord-sydgående indfaldsvej.