Et hospital er i vore dage et sted, hvor man passer og plejer syge. Men egentlig kommer ordet fra latin og betyder ”et gæstfrit hus”. I middelalderen var et hospital et herberg for pilgrimme, og siden skiftede ordet igen betydning og blev betegnelsen for et sted, hvor folk, der ikke selv kunne skaffe sig føden, boede.
I 1783 skænkede den teologistuderende Nicolai Peter Teilmann, hvis far ejede Bjergbygård, 1200 rigsdaler til opførelse af et hus, hvor 6 fattige og invalide tidligere arbejdere på Bjergbygård kunne have bolig. Det kostede 400 rigsdaler at opføre – de resterende 800 rigsdaler indgik i en fond, hvis renter skulle tjene som underhold for beboerne.
Huset, som man kaldte Stigs Bjergby Hospital eller Legathuset, lå på Kirkevej og fungerede som fattighus i mere end 150 år. I 1908 opførte fonden endnu et hus lige ved siden af det gamle, da pladsen var blevet for trang i det oprindelige.
I 1967 blev begge legathuse overdraget kvit og frit til Stigs Bjergby Kommune, der forpligtede sig til at vedligeholde samt udleje dem til mindrebemidlede for en lav husleje. Med tiden var de dog blevet meget forfaldne, hvorfor kommunen i 1977 valgte at nedrive først huset fra 1908, der lå lige på hjørnet, og i begyndelsen af 1980’erne fulgte det gamle hospital på billedet efter. Hermed var en epoke slut i Stigs Bjergbys historie!