Anna Jacobine Hansen, kommunekasserer i Skamstrup-Frydendal Kommune, ved sit skrivebord.
Hun var født i 1879 i Nysted på Lolland og blev oprindelig udlært som mejerske. På et tidspunkt slog hun sig ned i Mørkøv, hvor hun ved siden af jobbet som kommunekasserer havde fotografisk atelier på Hovedgaden.
Anna Hansen var naturligvis en kendt dame i byen som følge af, at hun var fotograf, men også fordi hun sad på kommunens pengekasse. På billedet, der er fra perioden 1933-1943, er hun i færd med at bogføre. At der er orden i sagerne, hersker der ikke tvivl om: stempler, blæk og pengekassen er inden for rækkevidde! Som den der havde styr på økonomien, deltog hun også i sognerådsmøderne - i øvrigt som eneste kvinde! På det tidspunkt var der endnu ingen folkevalgte kvinder i rådet.
Anna Jacobine Hansen var ugift og døde i 1950. De sidste år boede hun på Jernbanevej 8 i Mørkøv sammen med sin moster Maren Kirstine Olsen.