Ved indgangen til Drivsåtskoven, helt ud til Slagelsevej, lå i gammel tid et skovløberhus. Her havde Christiane Jensen i mange år traktørsted, hvor såvel folk, der ville gå en tur i skoven, som de, der ville leje en båd og sejle en tur på Skarridsø, kunne få en kop kaffe eller en forfriskning.
Christiane var født i 1821 i Bjergsted og enke efter skovløber Ole Jensen. Da han dør i 1897 bliver hun boende i huset og fortsætter formentlig (trods sin høje alder) med at drive traktørstedet. Da hun dør i 1906, 84 år gammel, benævnes hun i kirkebogen ”pensioneret og alderdomsunderstøttet skovløberenke i Drivsaat”.
Skovløberhuset, der var med bindingsværk og stråtag, ses afbildet på flere postkort. Det er langt op i tiden blevet kaldt ”Christianes Hus”, selv om det gennem årene har haft mange andre beboere, bl.a. en Christian Bager. Med tiden blev det dog meget forfaldent og derfor revet ned i februar 1982.