I 1897 nedsatte Emil August Jørgensen sig som urmager i Mørkøv. Allerede året efter fik han oprettet en telefoncentral, for sådan én mente han, der var brug for i byen. Han samlede 11 abonnenter, og det var netop nok til, at telefonselskabet ville være med. Selv blev han centralens første bestyrer - et job han havde lige til sin død i 1932.
Herefter overtog hans datter, Inga Mathorne Kruhøffer, centralen i Mørkøv. I starten havde den åbent fra kl. 7-20 på hverdage og kl. 8-16 på søn- og helligdage, men med tiden blev der dog døgnåbent. Til at hjælpe sig havde hun en stab af dygtige telefonistinder, der sørgede for, at abonnenterne fik forbindelse
. Inga Kruhøffer døde i 1980, men havde allerede sidst i 1960’erne – måske i forbindelse med, at centralen blev fuldautomatiseret i 1968 - trukket sig tilbage. På det tidspunkt havde Mørkøv Central eksisteret i omkr. 70 år og kun haft far og datter som bestyrere.
På billedet ses urmagerforretningen og centralen, der lå på Hovedgaden 45, omkring 1910. Af skiltet over døren fremgår, at man da kaldte det en ”Telefon Samtale Station”.