Meridiankreds Bygningen.
De to lemme der går hen over bygningen kan køres ud mod bygningens gavle, således bliver bliver der en åbning gennem 
bygningen hvor Meridiankreds Teleskopet kan se stjernehimlen fra nord til syd. Created by Photo2Web Publisher