<=Forside

Rangle Mølle 14/9-2010, Godsadministrator Niels Lundstedt viste rundt i parken og fortalte om godset, som ejes af Poul Martin Mikkelsen.
Hovedbygningen og møllesøen set fra parken. Parkeringspladsen Parkeringspladsen. Åløbet gennem parken. Hovedbygningen set fra åløbet i parken.
Bro over åløbet Parken. Parken. Kaffe i folkestuen. Kaffe i folkestuen.

Created by Photo2Web Publisher