Nyheder i Tornved lokalhistoriske Forening.
Vi har givet vores Hjemmeside nyt Design, den har fået et mere moderne udtryk,
og samtidig vil det være meget lettere at finde rundt til hver enkelt side på Hjemmesiden.