Fandtteglovn ved Mørkøv

Ovnfra middelalderen dukkede op

Iforåret 1993 har tre arkæologer fra Nationalmuseet udgravet en teglovn fra middelalderen på markerne ved ToftholmGods, Mørkøv Kirkeby.

Deførste spor dukkede op da forpagter Rud Hansen pløjedei efteråret. Nogle sten kom op, og han tilkaldteLokalhistorikeren Ejner Larsen, der hurtigt fastslog, at der måttevære tale om en ovn til at brænde teglsten med.

EjnarLarsen henvendte sig til Holbæk Museum, men da man her ertravlt optaget med at grave i forbindelse med etableringen afnaturgasnettet, blev det et hold fra Nationalmuseet der tog sig afsagen.

Degik i gang og på to dage blev de færdige med at kortlæggeovnen. Forarbejdet var gjort af Ejnar Larsen der nøjagtigthavde mærket ind hvor ovnen lå.

Vikender mange teglovne på Sjælland, fortæller MortenAamand Sørensen og Birgit Als Hansen fra Nationalmuseet, menvi får noget nyt at vide hver gang. Denne ovn er den eneste påegnen, den nærmeste ligger ved Jyderup, og måske blev desten der blev brændt, brugt til at bygge på MørkeKirke. En anden mulighed er at de blev brugt på Toftholm gods,der dengang lå ved siden af kirken.

Mankan ikke sige nøjagtigt hvornår den er fra, men den formfor sten der er brændt, Munkesten, blev brugt indtil1500-tallet, og man skyder på at ovnen er fra tiden deromkring.

Ovnener fire gange fem meter stor, og skal man forestille sig udseendet,skal man se en cirka tre meter høj kasseformet ovn. Her kunneder være omkring 1500 sten, når der skulle brændesblev ovnen lukket til, og der blev tændt bål ved treåbninger til nogle kanaler her blev varmen ledt ind i ovnen ogtemperaturen kom op på 800-900 grader. Det tog to døgnat brænde stenene.

Ovnenblev brugt flere gange kan arkæologerne se, man kunne brænde10-12 gange i løbet af en sommer, for brændingen var ensommerfornøjelse, stenene, der jo var lavet af ler, skulle være helt tørreinden de kom ind i ovnen og de måtte ikke få frost.Derfor gik sæsonen fra maj til september.

Ovnenved Toftholm blev dækket til igen, og der kan igen gro afgrøderovenpå.HOLDET BAG OVNEN FRA MØRKØV Gunnar Kramp, Morten Aamand Sørensen og Birgit Als Hansen er de tre arkæologer fra Nationalmuseet, der udgravede teglovnen ved Toftholm, Mørkøv Kirkeby.

På billedet herover ses en af de åbninger, hvor der blev tændt bål, via nogle kanaler blev varmen fra de tre åbninger ledt ind i ovnen, så temperaturen kom op på 800-900 grader, der var nødvendig for at brænde stenene.

Morten Aamand Sørensen: Ovnen ved Toftholm er den eneste, som er fundet på Mørkøv-egnen.Kilde: Kalundborg Folkeblad 5. maj 1993 skrevet af: Dann Bjarke Jensen
Foto:Per Christensen.