Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer, hvoraf de 3 afgår på ulige og de 2 på lige årstal. Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Både bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan genvælges. Den lokalhistoriske arkivar på Holbæk Arkiverne/Jyderup deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. Bestyrelsessuppleanterne kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelse 2022
Formand: Ulla Hasfeldt
Næstformand: Gert Mortensen
Kasserer/sekretær: Anders Hjort-Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Lene Hoffmann
Bestyrelsesmedlem/webmaster: Ivan Frederiksen

Suppleant: Morten Jensen

Revisorer: Anders Wullf Kjeldgaard og Steen Klink.


Kontaktperson: Kasserer Anders Hjort-Jørgensen
Telefon: 26 23 32 20
Mail: info@tlhf.dk